Typy Ošetření

Dentální hygiena (profesionální čistění zubů​)​

Správná dentální hygiena je základ pro zdravé zuby po celý život.Zároveň prodlužuje životnost vašich výplní a protetických prací.

Výplň  (plomba)

Náhrada tvrdých zubních tkání k jejichž ztrátě došlo destrukcí zubním kazem. 

Na výplně můžeme pohlížet z hlediska estetického (stříbrný amalgám, bílý kompozit), nebo z hlediska funkčního. Amalgám představuje pouhé vyplnění prostoru vzniklého odstraněním poškozené zubní tkáně. Na druhé straně kompozit (bílá výplň) nám díky svým vlastnostem umožňuje vytvářet daleko rozsáhlejší rekonstrukce nejen proto, že je se zubem propojen.​

Endodoncie​ (ošetření kořenových kanálků)

Principem ošetření kořenového kanálku je jeho chemické a mechanické vyčištění a následné hermetické uzavření tak, aby nedocházelo k dalšímu šíření zánětlivého procesu.

Bělení zubů

Estetická korekce barvy zubů pomocí karbamaperoxidu vodíku v různých koncentracích.

Protetické ošetření

Protetickým ošetřením je myšlena náhrada ztracených zubních tkání v důsledku destrukce větší části nebo celého zubu kazem či úrazem. 

Obecně toto ošetření dělíme na:
– fixní, kdy je náhrada trvale upevněna v dutině ústní 
– snímatelné, kdy je náhrada (pryskyřičná protéza) přidržována ve správné poloze      
   pomocí sponového systému nebo podtlakem. 
 
Dle rozsahu pak na náhrady:
– korunkové části (korunka)
– celého zubu řešíme pomocí implantátů (náhrada kořene a korunky) a nebo můstku     
   (náhrada pomocí sousedních zubů).

Parodontologické ošetření​

Řeší především zánětlivá onemocnění závěsného aparátu zubu tzv. parodontitidu “paradentózu, parodontózu”, která je způsobená především nedostatečnou ústní hygienou. V průběhu tohoto onemocnění dochází k úbytku kosti v okolí zubu. Důsledkem tohoto procesu pak může být i jeho úplná ztráta. 

 
K úspěšnému zastavení zánětu vede výborná dentální hygiena a parodontologická kyretáž.
 
Taktéž se zabývá korekcí gingivalních recesů. Lidově se nazývají “odhalené krčky” 
a jsou výsledkem nezánětlivého onemocnění závěsného aparátu zubu.